ดร.ปรกฤษฏ์ เลี่ยวไพรัตน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ได้เป็นตัวแทนเข้ารับรางวัลจากนิตยสาร International Finance Magazine (IFM) ของ สหราชอาณาจักร ในฐานะบริษัทผู้นำด้านนวัตกรรม ESG Energy Efficiency ของประเทศไทยประจำปี 2566 โดยในครั้งนี้นับเป็นครั้งที่สามติดต่อกันแล้วที่บริษัททีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ได้รับการยอมรับจาก International Finance Magazine (IFM) ในด้านความสำเร็จจากการใช้พลังงานเชื้อเพลิงขยะในการผลิตพลังงานที่มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง ตอกย้ำว่าบริษัทเป็นผู้ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงขยะ (Municipal Solid Waste-MSW) รายใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและในภูมิภาคอาเซียน และเป็นโรงกำจัดขยะชุมชนใหญ่ที่สุดของประเทศ ไทย และของโลก ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่แห่งเดียวกันที่ใหญ่ที่สุดในโลก และทางกลุ่มบริษัทฯ ได้ตั้งเป้าหมายจะเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน 100% ภายในปี 2569 และจะสร้างนวัตกรรมใหม่ๆเพื่อนำประเทศในการก้าวเข้าสู่สังคมไร้คาร์บอน หรือ Net Zero Emissions ต่อไป

 

คุณประชัย เลี่ยวไพรัตน์ (คนที่ 8 จากซ้ายมือ) ประธานกรรมการบริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ให้เกียรติเข้าร่วมเป็นสักขีพยานลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างคณะวิศกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย ศาสตราจารย์วันชัย ยอดสุข คณบดี (คนที่ 7 จากซ้ายมือ) และรองศาสตราจารย์สุชาติ เหลืองประเสริฐ รองคณบดีฝ่ายบริหาร (คนที่ 6 จากซ้ายมือ) กับ บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)  โดยคุณภัคพล เลี่ยวไพรัตน์ (คนที่ 5 จากขวามือ) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และคุณสุนทร ดิษยนันท์ ผู้จัดการฝ่ายกฏหมาย (คนที่ 3 จากขวามือ) เป็นผู้ลงนาม ซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ระหว่างนักวิชาการ งานวิจัย จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กับบริษัททีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)     เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของของบุคคลากรให้ตรงกับความต้องการของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม นอกจากนี้ บริษัท ยังได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็น 600,000 บาท เพื่อให้นิสิตมีความพร้อมทางการเงินในการเรียนจนจบตามเกณฑ์ระดับปริญญาต่างๆ

 บริษัทหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้ จะเกิดประโยชน์ต่อนิสิต นักศึกษา คณะ วิศวกรรมศาสตร์ ตลอดจนคณาจารย์ เพื่อเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติในการพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศไทยต่อไป

บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) “TPIPL” และ บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) “TPIPP” คว้า 2 รางวัลใหญ่ “กลุ่มบริษัทยั่งยืน-โรงฟ้าพลังงานทดแทนสีเขียวดีที่สุดในไทย” จากเวทีระดับโลก World Business Outlook ตอกย้ำองค์กรดำเนินธุรกิจแข็งแกร่ง มีนวัตกรรมโดดเด่น มีชื่อเสียงเป็นเลิศระดับสากล และมีการเติบโตอย่างยั่งยืน

คุณภากร เลี่ยวไพรัตน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีพีไอ จำกัด (มหาชน) รับรางวัลสาขา Most Sustainable Conglomerate Group in Thailand 2023 (กลุ่มของกลุ่มบริษัทที่ยั่งยืนที่สุด) และคุณภัคพล เลี่ยวไพรัตน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) รับรางวัล Best Green Renewable Energy Power Plant in Thailand 2023  (กลุ่มของโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนสีเขียวที่ดีที่สุดในประเทศไทย)    จาก World Business Outlook  ซึ่งเป็นนิตยสารสิ่งพิมพ์และออนไลน์ที่ให้บทวิเคราะห์อุตสาหกรรมการเงิน ธุรกิจระหว่างประเทศ และเศรษฐกิจโลกอย่างครอบคลุม ซึ่งถือเป็นรางวัลอันทรงเกียรติอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นรางวัลที่ได้จัดมอบให้แก่องค์กรที่มีการดำเนินธุรกิจที่แข็งแกร่ง มีนวัตกรรมโดดเด่น และมีชื่อเสียงเป็นเลิศในระดับสากล นับเป็นความภูมิใจและเป็นความสำเร็จอีกก้าวหนึ่งของ TPIPL และ TPIPP ที่คว้ารางวัลในเวทีระดับโลก ซึ่ง TPIPL และ TPIPP ยังคงมุ่งมั่นในการสร้างการเติบโตทางธุรกิจที่ยั่งยืน ซึ่งส่งผลให้เกิดความเข้มแข็งให้แก่องค์กร ชุมชน และประเทศชาติต่อไป

บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) และบริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด ( มหาชน)  พิสูจน์ความเป็นเลิศอีกขั้น หลังเดินหน้าพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องจนได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการ ในระดับ  5 ดาว “ดีเลิศ” (Excellent CG Scoring) ในโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ประจำปี 2566 ซึ่งดำเนินการโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors : IOD) ด้วยการสนับสนุนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) สะท้อนความมุ่งมั่นตั้งใจของคณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหาร รวมทั้งพนักงาน ในการพัฒนาและยกระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง

บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) และบริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ได้รับการประเมิน “หุ้นยั่งยืนระดับ AA” ประจำปี 2566 (SET ESG Ratings: AA) จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตอกย้ำเจตนารมย์ในการดำเนินธุรกิจที่พัฒนาไปสู่การสร้างความยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง ด้วยความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม  และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance : ESG)  สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในการพัฒนาผลการดำเนินงานด้าน ESG ของบริษัท ให้กลุ่มนักลงทุนเห็นถึงศักยภาพการเติบโต ขีดความสามารถในการแข่งขัน สู่การสร้างผลตอบแทนที่ดีและยั่งยืนในระยะยาว    

นโยบายคุกกี้

This website stores cookies to provide you with a better experience of our website, and to enable us to provide you with offers, promotional activities, and personalised content. Use of this website is an acceptance of the terms and consent to us to store cookies in accordance with the policy initially stated. เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงให้เราสามารถมอบข้อเสนอ กิจกรรมส่งเสริมการขาย เลือกเนื้อหาที่เหมาะสมให้กับคุณอย่างเป็นส่วนตัว การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุกกี้ตามนโยบายที่แจ้งในเบื้องต้น