รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564  (ณ วันที่ปิดทะเบียนครั้งหลังสุด)

ลำดับ

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

จำนวนหุ้น (หุ้น)

% หุ้น

1. 

บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)

5,899,999,300

70.238

2. 

บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด

114,284,241

1.361

3. 

นาย ไพวรรณ ชาติพิทักษ์

108,832,400

1.296

4. 

บริษัท เลียวไพรัตนวิสาหกิจ จำกัด

78,060,394

0.929

5. 

นายประทีป ตั้งมติธรรม

74,048,400

0.882

6. 

SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED

68,173,564

0.812

7. 

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

67,826,500

0.807

8. 

NORTRUST NOMINEES LIMITED-THE NORTHERN TRUST COMPANY RE IEDU UCITS CLIENTS 10 PCT ACCOUNT

54,536,500

0.649

9. 

MR.YUK LUNG  LEE

50,000,000

0.595

10. 

นายนเรศ งามอภิชน

45,000,000

0.536

 

นโยบายคุกกี้

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงให้เราสามารถมอบข้อเสนอ กิจกรรมส่งเสริมการขาย เลือกเนื้อหาที่เหมาะสมให้กับคุณอย่างเป็นส่วนตัว การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุกกี้ตามนโยบายที่แจ้งในเบื้องต้น