บริษัทจัดเป็นโรงกำจัดขยะชุมชน หรือ ขยะเทศบาล ตั้งอยู่ในพื้นที่แห่งเดียวกันที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยมีกำลังการผลิตติดตั้งในการรับขยะชุมชนเข้าสู่กระบวนการผลิตเป็นจำนวน 14,400 ตันต่อวัน เพื่อสามารถผลิตเชื้อเพลิง ขยะ ได้ 7,200 ตันต่อวัน ทั้งนี้ บริษัทมีสถานที่ในการจัดเก็บวัตถุดิบและเชื้อเพลิงขยะ ได้ถึง 100,000 ตัน ซึ่งเพียงพอสำหรับการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงขยะ

  

                บริษัทมีโรงไฟฟ้า 3 ประเภท ได้แก่ (1) โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนทิ้ง (2) โรงไฟฟ้าพลังงานเชื้อเพลิงขยะ  และ  (3) โรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหิน บริษัทเชื่อว่าการดำเนินงานโรงไฟฟ้าซึ่งใช้พลังงานความร้อนทิ้ง พลังงานเชื้อเพลิงขยะ และพลังงานหมุนเวียน นั้น จะได้รับประโยชน์จากนโยบายของรัฐบาลที่มีแนวโน้มสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานเชื้อเพลิงขยะ และพลังงานหมุนเวียน ตามแผนพลังงานชาติที่มุ่งเน้นไปสู่พลังงานสะอาด และลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิเป็นศูนย์ (Carbon Neutrality) ภายในปี ค.ศ. 2065 – 2070 ซึ่งเป็นไปตามทิศทางพลังงานโลกที่มุ่งเน้นการลดโลกร้อน

 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัท มีโรงไฟฟ้าจำนวน 8 โรง กำลังการผลิตติดตั้งรวม 440 เมะวัตต์ ตั้งอยู่ในเขตโรงปูนซิเมนต์ของบริษัทที่ จังหวัดสระบุรี แบ่งเป็นโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงขยะ จำนวน 5 โรง กำลังการผลิตติดตั้งรวม 250เมกะวัตต์ (มีสัญญาขายไฟฟ้าให้การไฟฟ้าแห่งประเทศไทย 163 เมกะวัตต์ และส่วนที่เหลือขายไฟฟ้าให้                     บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน))  โดยในส่วนโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนทิ้งจำนวน 2 โรง กำลังการผลิตติดตั้งรวม 40 เมกะวัตต์ และโรงไฟฟ้าถ่านหินจำนวน 1 โรง กำลังการผลิตติดตั้งรวม 150 เมกะวัตต์ (ปัจจุบันอยู่ระหว่างเปลี่ยนจากเชื้อเพลิงถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงขยะ) ขายไฟฟ้าให้แก่ บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) ซึ่งทั้งหมดตั้งอยู่ที่อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี และอยู่ในบริเวณเดียวกับโรงงานผลิตปูนซิเมนต์ของ บมจ. ทีพีไอ โพลีน

นโยบายคุกกี้

This website stores cookies to provide you with a better experience of our website, and to enable us to provide you with offers, promotional activities, and personalised content. Use of this website is an acceptance of the terms and consent to us to store cookies in accordance with the policy initially stated. เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงให้เราสามารถมอบข้อเสนอ กิจกรรมส่งเสริมการขาย เลือกเนื้อหาที่เหมาะสมให้กับคุณอย่างเป็นส่วนตัว การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุกกี้ตามนโยบายที่แจ้งในเบื้องต้น