บริษัทจัดเป็นโรงกำจัดขยะชุมชน หรือ ขยะเทศบาล ตั้งอยู่ในพื้นที่แห่งเดียวกันที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยมีกำลังการผลิตติดตั้งในการรับขยะชุมชนเข้าสู่กระบวนการผลิตเป็นจำนวน 14,400 ตันต่อวัน เพื่อสามารถผลิตเชื้อเพลิง ขยะ ได้ 7,200 ตันต่อวัน ทั้งนี้ บริษัทมีสถานที่ในการจัดเก็บวัตถุดิบและเชื้อเพลิงขยะ ได้ถึง 100,000 ตัน ซึ่งเพียงพอสำหรับการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงขยะ

 

บริษัทเป็นผู้ประกอบกิจการโรงไฟฟ้าในประเทศไทย ที่มีกิจการโรงไฟฟ้าพลังงานเชื้อเพลิงขยะที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ (ตามข้อมูลของ AWR Lloyd) และเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าและพลังงานจากการกำจัดขยะที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียน โดยบริษัทดำเนินงานโรงไฟฟ้า 3 ประเภท ได้แก่ โรงไฟฟ้าพลังงานเชื้อเพลิงขยะ  โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนทิ้ง และโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหิน

                ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 โรงไฟฟ้าของบริษัทเปิดดำเนินกิจการเชิงพาณิชย์แล้วจำนวน 8 โรง กำลังการผลิตติดตั้งรวม 440MW แบ่งเป็นโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงขยะ กำลังการผลิตติดตั้งรวม 180MW (มีสัญญาขายไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (“กฟผ.”) 163MW) ที่เหลือกำลังการผลิตติดตั้ง 260MW (มีสัญญาขายไฟฟ้าให้แก่บริษัท ทีพีไอ โพลีนจำกัด (มหาชน)) ซึ่งเป็นบริษัทแม่ และเป็นผู้นำในธุรกิจผลิตและจำหน่ายปูนซิเมนต์ และเม็ดพลาสติก ของประเทศ) โดยโรงไฟฟ้าของบริษัททั้งหมดตั้งอยู่ที่อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ซึ่งอยู่ในบริเวณเดียวกับโรงงานผลิตปูนซิเมนต์ของ บมจ. ทีพีไอ โพลีน

นโยบายคุกกี้

This website stores cookies to provide you with a better experience of our website, and to enable us to provide you with offers, promotional activities, and personalised content. Use of this website is an acceptance of the terms and consent to us to store cookies in accordance with the policy initially stated. เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงให้เราสามารถมอบข้อเสนอ กิจกรรมส่งเสริมการขาย เลือกเนื้อหาที่เหมาะสมให้กับคุณอย่างเป็นส่วนตัว การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุกกี้ตามนโยบายที่แจ้งในเบื้องต้น