กลับด้านบน

การประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญประจำปี 2562

ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2562 เวลา 16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารทีพีไอทาวเวอร์ เลขที่ 26/56 ถนนจันทน์ตัดใหม่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

1.หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562
2. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
3. วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ส่วนที่ขอแก้ไขเพิ่มเติมอีกจำนวน 10 ข้อ
4. เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
5.ข้อบังคับของ บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) เฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
7. ข้อมูลกรรมการตรวจสอบเพื่อประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
 

Joomla Template by ThemeXpert

นโยบายคุกกี้

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงให้เราสามารถมอบข้อเสนอ กิจกรรมส่งเสริมการขาย เลือกเนื้อหาที่เหมาะสมให้กับคุณอย่างเป็นส่วนตัว การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุกกี้ตามนโยบายที่แจ้งในเบื้องต้น