การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2566

ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2566  เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารทีพีไอทาวเวอร์ เลขที่ 26/56 ถนนจันทน์ตัดใหม่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร โดยมีเอกสารประกอบการประชุมดังนี้ 

 

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น TPIPP 2566
2.สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี2565
3.สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 ประวัติกรรมการ -ล่าสุด
4.สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 ประวัติแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ TPIPP
5.สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 ข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระ
6.สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7 เอกสารการลงทะเบียน
7.สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8 ข้อบังคับ
8.สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9 แผนที่
9 สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10 ข้อมูลกรรมการตรวจสอบ
10 สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 11 หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.
11 สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 11 หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
12 สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 12 -ไทย-การใช้รหัส QR Code
13 สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 13 -ไทย-มาตรการโควิด-19
 

Joomla Template by ThemeXpert

นโยบายคุกกี้

This website stores cookies to provide you with a better experience of our website, and to enable us to provide you with offers, promotional activities, and personalised content. Use of this website is an acceptance of the terms and consent to us to store cookies in accordance with the policy initially stated. เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงให้เราสามารถมอบข้อเสนอ กิจกรรมส่งเสริมการขาย เลือกเนื้อหาที่เหมาะสมให้กับคุณอย่างเป็นส่วนตัว การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุกกี้ตามนโยบายที่แจ้งในเบื้องต้น