โรงแปรรูปขยะ

บริษัทจัดเป็นโรงกำจัดขยะชุมชน หรือ ขยะเทศบาล ตั้งอยู่ในพื้นที่แห่งเดียวกันที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยมีกำลังการผลิตติดตั้งในการรับขยะชุมชนเข้าสู่กระบวนการผลิตเป็นจำนวน 14,400 ตันต่อวัน เพื่อสามารถผลิตเชื้อเพลิง ขยะ ได้ 7,200 ตันต่อวัน ทั้งนี้ บริษัทมีสถานที่ในการจัดเก็บวัตถุดิบและเชื้อเพลิงขยะ ได้ถึง 100,000 ตัน ซึ่งเพียงพอสำหรับการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงขยะ

นโยบายคุกกี้

This website stores cookies to provide you with a better experience of our website, and to enable us to provide you with offers, promotional activities, and personalised content. Use of this website is an acceptance of the terms and consent to us to store cookies in accordance with the policy initially stated. เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงให้เราสามารถมอบข้อเสนอ กิจกรรมส่งเสริมการขาย เลือกเนื้อหาที่เหมาะสมให้กับคุณอย่างเป็นส่วนตัว การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุกกี้ตามนโยบายที่แจ้งในเบื้องต้น