รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

 

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 รายแรก ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2566 สรุปได้ดังนี้  (ณ วันที่ปิดทะเบียนครั้งหลังสุด)

 

รายนามผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น %
1. บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) 5,899,999,300 70.238
2.นายประทีป ตั้งมติธรรม 124,689,700 1.484
3. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 87,670,983 1.044
4. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 82,681,364 0.984
5. บริษัท เลียวไพรัตนวิสาหกิจ จำกัด 78,066,394 0.929
6. MR.YUK LUNG  LEE 50,000,000 0.595
7. นายนเรศ งามอภิชน 45,000,000 0.536
8. นายไพวรรณ ชาติพิทักษ์ 42,400,000 0.505
9. THE BANK OF NEWYORK MELLON 38,461,257 0.458
10. ศุภาลัย พรอพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด 27,091,800 0.323

 

 

นโยบายคุกกี้

This website stores cookies to provide you with a better experience of our website, and to enable us to provide you with offers, promotional activities, and personalised content. Use of this website is an acceptance of the terms and consent to us to store cookies in accordance with the policy initially stated. เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงให้เราสามารถมอบข้อเสนอ กิจกรรมส่งเสริมการขาย เลือกเนื้อหาที่เหมาะสมให้กับคุณอย่างเป็นส่วนตัว การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุกกี้ตามนโยบายที่แจ้งในเบื้องต้น