ปฏิทินนักลงทุนสัมพันธ์

 

วันที่

กิจกรรม

รายละเอียด

21 พฤศจิกายน 2566

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 3 ปี 2566

Online : สถานที่จัดงาน อาคารทีพีไอ ทาวเวอร์ เลขที่ 26/56 ถนนจันทน์ตัดใหม่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 

24 สิงหาคม 2566

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 2 ปี 2566

Online : สถานที่จัดงาน อาคารทีพีไอ ทาวเวอร์ เลขที่ 26/56 ถนนจันทน์ตัดใหม่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 

24 พฤษภาคม 2566

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 1 ปี 2566

Online : สถานที่จัดงาน อาคารทีพีไอ ทาวเวอร์ เลขที่ 26/56 ถนนจันทน์ตัดใหม่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 

21 กุมภาพันธ์ 2565

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ปี 2565

Online : สถานที่จัดงาน อาคารทีพีไอ ทาวเวอร์ เลขที่ 26/56 ถนนจันทน์ตัดใหม่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 

17 พฤศจิกายน 2565

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาสที่ 3 ปี 2565

Online : สถานที่จัดงาน อาคารทีพีไอ ทาวเวอร์ เลขที่ 26/56 ถนนจันทน์ตัดใหม่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 

25 สิงหาคม 2565

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาสที่ 2 ปี 2565

Online : สถานที่จัดงาน อาคารทีพีไอ ทาวเวอร์ เลขที่ 26/56 ถนนจันทน์ตัดใหม่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 

23 พฤษภาคม 2565

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาสที่ 1 ปี 2565

Online : สถานที่จัดงาน อาคารทีพีไอ ทาวเวอร์ เลขที่ 26/56 ถนนจันทน์ตัดใหม่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 

19 เมษายน 2565

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

สถานที่จัดงาน ห้องประชุม ชั้น 9 อาคารทีพีไอ ทาวเวอร์ เลขที่ 26/56 ถนนจันทน์ตัดใหม่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 

1 มีนาคม 2565

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนสิ้นสุด       ปี 2564

Online : สถานที่จัดงาน อาคารทีพีไอ ทาวเวอร์ เลขที่ 26/56 ถนนจันทน์ตัดใหม่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 

1 ธันวาคม 2564

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาสที่ 3 ปี 2564

Online : สถานที่จัดงาน อาคารทีพีไอ ทาวเวอร์ เลขที่ 26/56 ถนนจันทน์ตัดใหม่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 

25 สิงหาคม 2564

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาสที่ 2 ปี 2564

Online : สถานที่จัดงาน อาคารทีพีไอ ทาวเวอร์ เลขที่ 26/56 ถนนจันทน์ตัดใหม่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 

8 มิถุนายน 2564

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาสที่ 1 ปี 2564

Online : สถานที่จัดงาน อาคารทีพีไอ ทาวเวอร์ เลขที่ 26/56 ถนนจันทน์ตัดใหม่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 

21 เมษายน 2565

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

สถานที่จัดงาน ห้องประชุม ชั้น 9 อาคารทีพีไอ ทาวเวอร์ เลขที่ 26/56 ถนนจันทน์ตัดใหม่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 

12 มีนาคม 2564

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สิ้นสุด       ปี 2563

Online : สถานที่จัดงาน อาคารทีพีไอ ทาวเวอร์ เลขที่ 26/56 ถนนจันทน์ตัดใหม่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 

8 ธันวาคม 2563

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาสที่ 3 ปี 2563

Online : สถานที่จัดงาน อาคารทีพีไอ ทาวเวอร์ เลขที่ 26/56 ถนนจันทน์ตัดใหม่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 

16 กันยายน 2563

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาสที่ 2 ปี 2563

Online : สถานที่จัดงาน อาคารทีพีไอ ทาวเวอร์ เลขที่ 26/56 ถนนจันทน์ตัดใหม่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 

4 มิถุนายน 2563

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาสที่ 1 ปี 2563

Online : สถานที่จัดงาน อาคารทีพีไอ ทาวเวอร์ เลขที่ 26/56 ถนนจันทน์ตัดใหม่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

 

นโยบายคุกกี้

This website stores cookies to provide you with a better experience of our website, and to enable us to provide you with offers, promotional activities, and personalised content. Use of this website is an acceptance of the terms and consent to us to store cookies in accordance with the policy initially stated. เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงให้เราสามารถมอบข้อเสนอ กิจกรรมส่งเสริมการขาย เลือกเนื้อหาที่เหมาะสมให้กับคุณอย่างเป็นส่วนตัว การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุกกี้ตามนโยบายที่แจ้งในเบื้องต้น