ปฏิทินนักลงทุนสัมพันธ์

 

ปฏิทินนักลงทุนสัมพันธ์

 

วันที่

กิจกรรม

รายละเอียด

23 พฤษภาคม 2565

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาสที่ 1 ปี 2565

Online : สถานที่จัดงาน อาคารทีพีไอ ทาวเวอร์ เลขที่ 26/56 ถนนจันทน์ตัดใหม่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 

19 เมษายน 2565

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

สถานที่จัดงาน ห้องประชุม ชั้น 9 อาคารทีพีไอ ทาวเวอร์ เลขที่ 26/56 ถนนจันทน์ตัดใหม่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 

1 มีนาคม 2565

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนสิ้นสุด       ปี 2564

Online : สถานที่จัดงาน อาคารทีพีไอ ทาวเวอร์ เลขที่ 26/56 ถนนจันทน์ตัดใหม่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 

1 ธันวาคม 2564

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาสที่ 3 ปี 2564

Online : สถานที่จัดงาน อาคารทีพีไอ ทาวเวอร์ เลขที่ 26/56 ถนนจันทน์ตัดใหม่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 

25 สิงหาคม 2564

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาสที่ 2 ปี 2564

Online : สถานที่จัดงาน อาคารทีพีไอ ทาวเวอร์ เลขที่ 26/56 ถนนจันทน์ตัดใหม่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 

8 มิถุนายน 2564

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาสที่ 1 ปี 2564

Online : สถานที่จัดงาน อาคารทีพีไอ ทาวเวอร์ เลขที่ 26/56 ถนนจันทน์ตัดใหม่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 

21 เมษายน 2565

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

สถานที่จัดงาน ห้องประชุม ชั้น 9 อาคารทีพีไอ ทาวเวอร์ เลขที่ 26/56 ถนนจันทน์ตัดใหม่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 

12 มีนาคม 2564

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สิ้นสุด       ปี 2563

Online : สถานที่จัดงาน อาคารทีพีไอ ทาวเวอร์ เลขที่ 26/56 ถนนจันทน์ตัดใหม่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 

8 ธันวาคม 2563

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาสที่ 3 ปี 2563

Online : สถานที่จัดงาน อาคารทีพีไอ ทาวเวอร์ เลขที่ 26/56 ถนนจันทน์ตัดใหม่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 

16 กันยายน 2563

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาสที่ 2 ปี 2563

Online : สถานที่จัดงาน อาคารทีพีไอ ทาวเวอร์ เลขที่ 26/56 ถนนจันทน์ตัดใหม่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 

4 มิถุนายน 2563

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาสที่ 1 ปี 2563

Online : สถานที่จัดงาน อาคารทีพีไอ ทาวเวอร์ เลขที่ 26/56 ถนนจันทน์ตัดใหม่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

 

นโยบายคุกกี้

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงให้เราสามารถมอบข้อเสนอ กิจกรรมส่งเสริมการขาย เลือกเนื้อหาที่เหมาะสมให้กับคุณอย่างเป็นส่วนตัว การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุกกี้ตามนโยบายที่แจ้งในเบื้องต้น