เว็บแคสต์และเอกสารนำเสนอ

แสดงงานนำเสนอของนักลงทุน และการเผยแพร่สื่อของ TPIPP


ดาวน์โหลดเอกสารนักลงทุนสัมพันธ์

เอกสารรายงานผลการดำเนิน งบการเงิน และคำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ


วิดีโอบริษัท

TPIPP เป็นผู้ดำเนินการโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน (WTE) ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยในแง่ของกำลังการผลิตติดตั้ง

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) 
โทรศัพท์: 0-2213-1039, 0-2285-5090 
โทรสาร: 0-2213-1035, 0-2213-1038 
อีเมล์: ir@tpipolenepower.co.th
นโยบายคุกกี้

This website stores cookies to provide you with a better experience of our website, and to enable us to provide you with offers, promotional activities, and personalised content. Use of this website is an acceptance of the terms and consent to us to store cookies in accordance with the policy initially stated. เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงให้เราสามารถมอบข้อเสนอ กิจกรรมส่งเสริมการขาย เลือกเนื้อหาที่เหมาะสมให้กับคุณอย่างเป็นส่วนตัว การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุกกี้ตามนโยบายที่แจ้งในเบื้องต้น