• IR home
  • ห้องข่าว
  • ข่าวแจ้งสื่อมวลชน

ข่าวแจ้งสื่อมวลชน

ค้นหาข่าว:

By Year : Latest  |  All  |  


  • 12 มิถุนายน 2561
  • TPIPP แจงภาครัฐยังรับซื้อพลังงานไฟฟ้าจากขยะ มั่นใจผลการดำเนินงานปีนี้เติบโตได้ดีตามแผน
  • 08 พฤษภาคม 2561
  • TPIPP โชว์รายได้รวม Q1/61 พุ่งมั่นใจไตรมาส 2 เติบโตต่อเนื่องหลัง COD โรงไฟฟ้า เพื่อขายไฟฟ้าให้ EGAT เพิ่ม
  • 23 เมษายน 2561
  • ผู้ถือหุ้น TPIPP อนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560
  • 04 เมษายน 2561
  • TPIPP ปักธงขายไฟฟ้าเพิ่มอีก 90 เมกะวัตต์ภายใน 5 เม.ย.นี้ หนุนผลการดำเนินงานปี 61 ทำนิวไฮ