• IR home
  • ห้องข่าว
  • ข่าว

ข่าว

TPIPP รับรางวัล Thailand Energy Awards 2018

28 สิงหาคม 2561

นายภัคพล เลี่ยวไพรัตน์ (ขวามือ) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบัญชีและการเงิน บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ TPIPP รับรางวัล Thailand Energy Awards 2018 จากพลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ในโอกาสที่ได้รับเลือกให้เป็นบริษัทฯ ที่มีผลงานดีเด่นด้านการอนุรักษ์พลังงานและพัฒนาพลังงานทดแทน ตลอดจนร่วมสร้างจิตสำนึกที่ดีให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์