นักลงทุนสัมพันธ์
บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

ราคาหุ้น

ข้อมูลล่าสุด: 20 เมษายน 2561 16:35

ชื่อย่อหุ้น
TPIPP
ราคาล่าสุด
6.35THB
เปลี่ยนแปลง
+0.25
% เปลี่ยนแปลง
4.10%
ปริมาณ(หุ้น)
24,635,500
ต่ำสุด-สูงสุด
6.10 - 6.35

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน หน่วย: ล้านบาท

6.7%
YoY = 10.8%,QoQ = 6.4%
ดูเพิ่มเติม

เว็บแคสต์และเอกสารนำเสนอ

แสดงงานนำเสนอของนักลงทุน และการเผยแพร่สื่อของ TPIPP

ดูทั้งหมด

ดาวน์โหลดเอกสารนักลงทุนสัมพันธ์

เอกสารรายงานผลการดำเนิน งบการเงิน และคำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

ดูทั้งหมด

วิดีโอบริษัท

TPIPP เป็นผู้ดำเนินการโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน (WTE) ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยในแง่ของกำลังการผลิตติดตั้ง

ดูวิดีโอบริษัท

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
โทรศัพท์: 0-2213-1039, 0-2285-5090
โทรสาร: 0-2213-1035, 0-2213-1038
อีเมล์: ir@tpipolenepower.co.th

อีเมล์รับข่าวสาร

คุณสามารถติดตามข่าวสาร การแจ้งเตือนล่าสุดจาก บริษัทของเราได้เสมอ

ติดตาม