• เกี่ยวกับเรา
  • โครงสร้างกลุ่มบริษัท

โครงสร้างกลุ่มบริษัท

TPIPL เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 70.24% ในบริษัท แสดงเป็นแผนภาพได้ ดังนี้